top of page
DSC03183_edited.jpg

OMSORG

Omsorg är ett begrepp som genomsyrar allt vi gör och är som kyrka. Det är inte något som är begränsat till en viss grupp eller person. Alla är vi både mottagare och givare av omsorg när vi möts. Vi önskar att hela vår kultur ska vara präglad av omsorg och god gemenskap.

SJÄLAVÅRD, SAMTAL OCH OMSORG
Själavård och omsorg.jpg

Ibland har vi alla behov av att prata med någon. Det kan gälla andliga frågor, hjälp i förbön eller handla om djupare själavårdsbehov.

Filadelfiaförsamlingen har ett team av erfarna kristna, som gärna hjälper dig i samtal och förbön. I teamet ingår både män och kvinnor i olika åldrar.

För kontakt.

Maila omsorg@filadelfia.se

BESÖK OCH UPPVAKTNING

Filadelfiaförsamlingens omsorgsgrupp har som främsta uppgift att besöka och uppmuntra de medlemmar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i församlingens gudstjänster. Detta gäller främst äldre, långtidssjuka och funktionshindrade.

Det är viktigt att du som anhörig eller vän meddelar omsorgsgruppen när någon har hamnat på sjukhus, är långtidssjuk i hemmet eller av annan anledning skulle uppskatta ett besök från församlingen.
Omsorgsgruppen har också hand om uppvaktning vid högtidsdagar.

bottom of page