top of page
SJÄLAVÅRD, SAMTAL OCH OMSORG
Själavård och omsorg.jpg

Ibland har vi alla behov av att prata med någon. Det kan gälla andliga frågor, hjälp i förbön eller handla om djupare själavårdsbehov.

Filadelfiaförsamlingen har ett team av erfarna kristna, som gärna hjälper dig i samtal och förbön. I teamet ingår både män och kvinnor i olika åldrar.

För kontakt.

Maila omsorg@filadelfia.se

OMSORG

Filadelfiaförsamlingens omsorgsgrupp har som främsta uppgift att besöka och uppmuntra de medlemmar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i församlingens gudstjänster. Detta gäller främst äldre, långtidssjuka och funktionshindrade.

Det är viktigt att du som anhörig eller vän meddelar omsorgsgruppen när någon har hamnat på sjukhus, är långtidssjuk i hemmet eller av annan anledning skulle uppskatta ett besök från församlingen.
Omsorgsgruppen har också hand om uppvaktning vid högtidsdagar.

BÖNESAMLINGAR
Morgonbön.jpg
BÖN.jpg
bottom of page