top of page
SJÄLAVÅRD, SAMTAL OCH OMSORG
Själavård och omsorg.jpg

Ibland har vi alla behov av att prata med någon. Det kan gälla andliga frågor, hjälp i förbön eller handla om djupare själavårdsbehov.

Filadelfiaförsamlingen har ett team av erfarna kristna, som gärna hjälper dig i samtal och förbön. I teamet ingår både män och kvinnor i olika åldrar.

För kontakt.

Maila omsorg@filadelfia.se

OMSORG

Filadelfiaförsamlingens omsorgsgrupp har som främsta uppgift att besöka och uppmuntra de medlemmar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i församlingens gudstjänster. Detta gäller främst äldre, långtidssjuka och funktionshindrade.

Det är viktigt att du som anhörig eller vän meddelar omsorgsgruppen när någon har hamnat på sjukhus, är långtidssjuk i hemmet eller av annan anledning skulle uppskatta ett besök från församlingen.
Omsorgsgruppen har också hand om uppvaktning vid högtidsdagar.

BÖNESAMLINGAR
Morgonbön.jpg
BÖN.jpg

Under juli och augusti månad har vi uppehåll

med tisdags- och torsdagsbönen.

bottom of page