OMSORG

Filadelfiaförsamlingens omsorgsgrupp har som främsta uppgift att besöka och uppmuntra de medlemmar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i församlingens gudstjänster. Detta gäller främst äldre, långtidssjuka och funktionshindrade.

Det är viktigt att du som anhörig eller vän meddelar omsorgsgruppen när någon har hamnat på sjukhus, är långtidssjuk i hemmet eller av annan anledning skulle uppskatta ett besök från församlingen.
Omsorgsgruppen har också hand om uppvaktning vid högtidsdagar.

Kontaktpersoner för omsorgsgruppen är:
Roger Larsson
telefon: 070-731 94 24

Ulrik Alderblad

telefon: 070-396 77 97

pexels-photo-339620.jpeg
SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD

Ibland har vi alla behov av att prata med någon. Det kan gälla andliga frågor, hjälp i förbön eller handla om djupare själavårdsbehov.

Filadelfiaförsamlingen har ett team av erfarna kristna, som gärna hjälper dig i samtal och förbön. Samtliga personer i omsorgsgruppen och samtalsteamet har skrivit på löften om tystnadsplikt och du kan därmed fullt ut lita på att det som sägs i förtroende kommer att bevaras i förtroende. I teamet ingår både män och kvinnor i olika åldrar.

Kontaktperson för samtalsteamet: 

Janne Karlsson

telefon: 073-415 51 18

Maila Janne

BÖNESAMLINGAR
Morgonbön.jpg
SÖNDAGAR 19.00-20.00.jpg