top of page

VÅR VISION

Att mötas av ett “äntligen” är något av det vackraste man kan få vara med om. Oavsett om det var länge sedan man sågs, om man ses för första gången eller om man träffas ofta så finns det få saker som är så fint som att mötas av ett “äntligen är du här”. Det möttes jag av när jag flyttade hit, och det drömmer jag om att varje människa som kliver in i vår kyrka också ska få känna. Jag vill vara med och bygga en plats där människor hittar hem, 

vill du vara med?  /Pernilla Öman, hösten 2023

En kyrka där
människor
hittar hem

En kyrka där varje person får chansen att hitta hem i mötet med Jesus. Där Guds kärlek är närvarande och genomsyrar allt vi företar oss. Dit du längtar och vill ta med dina vänner, för att du på riktigt tror att det gör skillnad.

 

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek och bär en smittande tro att för Gud är precis allt möjligt.

 

En kyrka som alltid är redo att satsa på nästa generation, full av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla här. Där den som är ung har en röst och har förmånen att möta mogna, andliga föräldrar i alla åldrar som gärna ger plats för de som kommer efter.

 

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som betyder något i omgivningen där vi är men som inte begränsas av geografi utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta över vår värld.

 

En kyrka som bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka. Där vi lockar fram det bästa i varje människa och inte låter något hindra oss från att förmedla världens bästa budskap i vår tid.

 

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som håller fast vid att Guds ord är ett kärleksfullt budskap till varje människa med relevans i alla tider. Där vi förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

VÅR TRO

DSC04822.jpg

Vi tror att Bibeln är Guds ofelbara ord.

Vi tror på en Gud, uppenbarad i tre personer: Fadern, Sonen och Den Helige Ande

 

Vi tror att människan skapades god men av fri vilja syndade och därmed valde bort gemenskapen med Gud.

 

Vi tror att varje människa kan få en återupprättad, personlig, relation med Gud genom frälsningen i Jesus Kristus.

 

Vi tror att den troendes dop i vatten innebär en begravning av den gamla naturen och en återuppståndelse till ett nytt liv i Jesus Kristus.

 

Vi tror att Andens dop är en särskild erfarenhet som ger den troende kraft att vara ett vittne för Gud och utrustar den troende för ett heligt liv.

 

Vi tror att församlingen har ett uppdrag att hjälpa människor till en personlig relation med Gud.

 

Vi tror, och väntar på, att Jesus Kristus en dag skall komma tillbaka för att hämta de troende till sig och upprätta nya himlar och en ny jord där ondskan för evigt är utplånad.

DSC04806.jpg

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus

NY I FILADELFIA?

Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 11, alla är välkomna till våra gudstjänster. Du behöver inte räkna dig själv som troende eller personligt kristen för att besöka oss. 

Vi förstår att det kan kännas ovant att besöka en kyrka för första gången, så vi försöker här förklara lite av vad du kan förvänta dig när du besöker en gudstjänst i Filadelfia.

När du kommer in i kyrkan kommer någon att hälsa dig välkommen. Om du vill kan du tala om att du inte besökt oss tidigare, så får du all den hjälp du vill och behöver!

De flesta gudstjänster varar ungefär 1,5 timme, ibland något längre, ibland kortare. Om du skulle behöva gå innan gudstjänsten är slut, så är det inga problem. Du kommer och går när du själv vill!

Det finns inga givna platser i Filadelfia. Du sitter där du vill!
Fråga gärna en gudstjänstvärd, så hjälper de dig tillrätta. 

En gudstjänst består för det mesta av sång och musik, bibelläsning, bön och predikan. De gemensamma sångerna projiceras på väggen bakom estraden, så det är lätt att följa med i texten och sjunga med om man vill.

Det tas i de flesta fall upp en kollekt under gudstjänsten, det vill säga en insamling för församlingens omkostnader. Denna är helt frivillig och du behöver inte alls känna dig obekväm om du inte ger något. 

Efter gudstjänsten serveras alltid gratis mingelfika. Ta gärna tillfället att hälsa på några av de andra besökarna eller växla ett par ord med pastorn eller någon annan.

Har du ytterligare frågor eller funderingar om vår församling är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktpersonerna här!

bottom of page